Aktualności

Wiedza

Rynek fotowoltaiczny w Polsce

Polska, podobnie jak inne kraje stara się coraz bardziej otwierać na nowe, a przy tym ekologiczne źródła energii. Wynika to nie tylko z narzuconych przez UE wymogów, ale także z coraz większej świadomości Polaków. Co roku zapadają kolejne decyzje, które mają przyczynić się do poprawy naszego środowiska.

Jedną z nich jest ubiegłoroczna decyzja o zamknięciu kopalń. W tym celu podpisano porozumienie między związkami, rządem i głównym producentem węgla. Według umowy ostatnim rokiem w którym istnieć będzie branża górnicza oraz możliwe będzie wydobywanie go jest rok 2049. Odnosząc się także do założeń polskiego rządu, przewiduje on, że węgiel do końca 2040 roku będzie stanowił jedynie 11% miksu energetycznego w naszym kraju.

Dużym wsparciem ze strony władz cieszy się rynek fotowoltaiczny. Zresztą nie tylko nasz rząd interesuję się branżą OZE, powstaje coraz to więcej firm zajmujących się fotowoltaiką, nie brakuje także chętnych na ich instalację na swoim gruncie.

Według danych Agencji Rynku Energii moc zainstalowanej w Polsce fotowoltaiki wynosi 4,2 GW (dane na koniec lutego 2021). Jedynie w lutym zainstalowano aż 14 643 nowych instalacji fotowoltaicznych, co zwiększyło moc instalacji OZE o 127,6 MW. Wynik jest na tyle imponujący, że stanowi on aż 99% wszystkich powstałych w lutym instalacji OZE.

Według projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. przewiduje się znaczący wzrost mocy zainstalowanej fotowoltaiki. Na rok 2030 oczekuje się wzrostu do 5-7 GW, a 10 lat później do nawet 10-16 GW.

Oczywistym jest, że produkcja energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych jest większa w dni słoneczne. Ostatni taki rekordowy dzień przypadł na 28 kwietnia 2021. Tego dnia  słońce na niebie gościło dość długo, a temperatura powietrza była dość niska. Stworzyło to optymalne warunki do pracy panelom, które tego dnia wytworzyły energię przewyższające 3,1 GWh.

Może Cię również zainteresować