Jesteśmy pionierami

Pod kątem projektowym i deweloperskim

Doświadczenie.

Jesteśmy jedną z największych firm fotowoltaicznych w Polsce

Nasz zespół tworzy kompetentne grono specjalistów: inżynierów, projektantów, a także prawników z zakresu prawa budowlanego. Dysponując odpowiednim zapleczem technicznym oraz doświadczoną kadrą - mamy pewność, że opracowywana przez nas dokumentacja jest w pełni dostosowana do parametrów planowanej inwestycji oraz uwarunkowań środowiskowych. Wszystkie prace projektowe oraz wykonawcze są realizowane przez naszych pracowników, co pozwala optymalizować koszty.

Weryfikacja gruntu

Sprawdzamy, czy działka spełnia konieczne wymogi pod budowę farmy PV. Oceniamy m.in. odległość od linii elektroenergetycznej i klasę gleby.

Zawarcie umowy

Przedstawiamy ofertę współpracy i zawieramy wstępną umowę dzierżawy z właścicielem gruntu.

Pozyskanie pozwoleń

Wnioskujemy do organów administracyjnych o pozyskanie wymaganej dokumentacji, m.in. decyzji środowiskowej, warunków zabudowy, warunków przyłączeniowych.

Przygotowanie projektu

Opracowujemy wstępny, a następnie szczegółowy projekt farmy, dostosowując rozmieszczenie konstrukcji do działki, otrzymujemy pozwolenie na budowę.

Przystąpienie do aukcji

Z gotowym kompletem dokumentów przystępujemy do aukcji URE.

Budowa farmy

Przystępujemy do budowy z wykorzystaniem własnych ekip budowalnych. W czasie budów obiekty są chronione przy pomocy mobilnej wieży monitorującej.

Budowa farmy

Przystępujemy do budowy z wykorzystaniem własnych ekip budowalnych. W czasie budów obiekty są chronione przy pomocy mobilnej wieży monitorującej.

7 GW mocy

w opracowanych koncepcjach pod budowę farm PV

230 działek

miesięcznie kontraktują spółki z grupy kapitałowej PCWO ENERGY

143 inwestycje

zaplanowane do realizacji w 2022 roku

Przykładowe realizacje

woj. kujawsko-pomorskie

999kW

woj. podkarpackie

2997kW

woj. świętokrzyskie

999kW
Więcej

Wybrane projekty w przygotowaniu

woj. Mazowieckie

Moc do 27 MW

woj. Wielkopolskie

Moc do 80 MW

woj. Pomorskie

Moc do 1 MW
Więcej

Przyszłość

należy do odnawialnych źródeł energii

Historia

Pozyskanie Pierwszych 20 lokalizacji i decyzji pod inwestycje

Pozyskiwaie pierwszych lokalizacji i decyzji administracyjnych pod inwetycje na rynku OZE

Porozmawiajmy

Po wypełnieniu formularza nasz konsultant skontaktuje się z Tobą niezwłocznie.

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest PCWO ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII