News

Media

PCWO Energy zabezpiecza wsparcie dla 150 farm PV

Spółki z grupy kapitałowej PCWO Energy złożyły zwycięskie oferty dla wszystkich instalacji zgłoszonych w ramach aukcji URE na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł. Na razie lepszym wynikiem jeśli chodzi o wolumeny zabezpieczone w ostatnich aukcjach pochwalił się tylko R.Power.

PCWO Energy poinformowało o efektach udziału w aukcji dla elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy do 1 MW, która odbyła się w dniu 11 czerwca.

Zwycięskie projekty uzyskały prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do ceny zaoferowanej w aukcji za energię elektryczną planowaną do wyprodukowania przez okres kolejnych 15 lat.

W aukcji nr AZ/8/2021 zostały złożone 1 264 oferty. Aukcja została rozstrzygnięta na korzyść 335 wytwórców, którzy złożyli łącznie 1 016 ofert z najniższą ceną. Oznacza to możliwość wybudowania w wyniku tej aukcji farm fotowoltaicznych nawet o mocy około 1 GW.

Minimalna cena, po jakiej zakontraktowano energię podczas aukcji 11 czerwca br., wyniosła 207 zł/MWh. Dla porównania: w 2020 roku minimalna cena wyniosła 222,87 zł/MWh, zaś w 2019 roku była na poziomie 269 zł/MWh. Maksymalna cena, po jakiej energia została sprzedana w aukcji w 2021 roku, wyniosła 253,37 zł/MWh.

Spółki z grupy kapitałowej PCWO Energy złożyły w tej aukcji zwycięskie oferty dla 150 instalacji.

 W Polsce rynek farm słonecznych do 1 MW rozwija się bardzo dynamicznie, co jest zasługą m.in. sprawnie działającego systemu aukcyjnego. Nie było więc dla nas zaskoczeniem, że w tzw. małym koszyku dla projektów wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy do 1 MW konkurencja podczas ostatniej aukcji była ogromna – komentuje Przemysław Chmielewski, dyrektor zarządzający PCWO Energy S.A.

 Bardzo cieszy nas kolejna wygrana, tym bardziej, że także w dwóch poprzednich latach nasze spółki uzyskiwały podczas aukcji maksymalną cenę sprzedaży energii elektrycznej. Efektem tego jest dalsze istotne wzmocnienie grupy PCWO Energy w wąskiej grupie liderów rynku energii słonecznej w Polsce – dodaje Przemysław Chmielewski.

Jak na razie zabezpieczeniem większego wolumenu wsparcia w aukcjach przeprowadzonych w ubiegłym miesiącu przez Urząd Regulacji Energetyki pochwalił się tylko R.Power, który skutecznie złożył oferty sprzedaży energii dla portfela projektów PV o łącznej mocy aż 299 MWp.

Farmy fotowoltaiczne, które R.Power zrealizuje w wyniku najnowszych aukcji, będą zlokalizowane na terenie całej Polski i mają zostać oddane do użytku najpóźniej w 2023 roku.

Link do artykułu -> https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/105826/pcwo-energy-zabezpiecza-wsparcie-dla-150-farm-pv

You may also be interested in