News

Wiedza

Farma fotowoltaiczna – przedsiębiorczy sposób na niezagospodarowaną ziemię

W ostatnich latach uprawa ziemi, zwłaszcza pod warzywa i owoce, dla wielu przedsiębiorców stała się niestabilnym źródłem dochodu, uzależnionym od dużej ilości czynników, na które nie mają bezpośredniego wpływu i nie jest to jedynie kwestia nieprzewidywalnej pogody. Ceny zbiorów wahają się w niskich przedziałach, indywidualni producenci często nie tylko nie mogą doczekać się stabilnej sytuacji na rynku, ale niekiedy muszą nawet dokładać do interesu, przez co zaczyna nasuwać się pytanie “Czy warto?”. Co więcej, dla części z nich całkowita sprzedaż gruntów również nie jest obecnie dobrym wyjściem, ze względu na brak popytu wynikającego z rozdrobnionego areału. Mimo to konieczne jest znalezienie alternatywnego źródła dochodu.

Skutecznym rozwiązaniem tej sytuacji może okazać się inwestycja w farmy fotowoltaiczne, która łączy kwestie zarobkowe z optymalnym zagospodarowaniem ziemi.

Czym jest farma fotowoltaiczna i w jaki sposób działa?

Farma fotowoltaiczna to nic innego, jak obszar gruntu  wydzielony w celu usadowienia  na nim specjalnej infrastruktury składającej się m.in. z inwerterów solarnych i paneli z wbudowanymi ogniwami fotowoltaicznymi. Umieszcza się je na specjalnych, połączonych ze sobą konstrukcjach, które ustawiane są w równoległych szeregach. Słońce wysyła energię w postaci ciepła, które pobierane jest przez zamontowaną instalację. Następnie energia słoneczna zostaje przetworzona w energię elektryczną, a wyprodukowany prąd zostaje wysłany do sieci energetycznej. Im większa farma (im więcej zainstalowanych paneli), tym bardziej jest ona wydajna i więcej energii produkuje.

Popyt i zainteresowanie społeczne

Warto zauważyć, że choć inwestowanie w farmy fotowoltaiczne jest coraz bardziej popularne, wciąż jest to rynek, który dopiero się rozwija. Zapotrzebowanie na producentów prądu w Polsce nie maleje, a temat przyjaznych dla środowiska odnawialnych źródeł energii jest stale poruszany w przestrzeni publicznej, co świadczy o tym, że jest on kwestią ważną dla społeczeństwa i gospodarki, a więc generuje dodatkowy wzrost zainteresowania.

Dofinansowania i zwrot inwestycji

Według Agencji Rynku Energii, inwestycja w fotowoltaikę zwraca się nawet w czasie 10-11 lat od rozpoczęcia produkcji. Potem farmy zaczynają generować coraz większe zyski. Co więcej, decydując się na wybudowanie farmy fotowoltaicznej, możemy liczyć na szeroko promowane programy wsparcia finansowego ze strony rządu polskiego i Unii Europejskiej. Dofinansowanie unijne może pokryć nawet 85% całej inwestycji.

Gdzie wybudować farmę fotowoltaiczną?

Farma fotowoltaiczna nie wymaga dobrej jakości gruntów. Dobrym pomysłem jest ulokowanie jej na glebach klasy IV-V, co pozwoli na kontynuowanie prac rolniczych na bardziej wydajnych ziemiach. Farmy fotowoltaiczne działają przez cały rok, są w stanie wytrzymać temperaturę nawet do -30 stopni Celsjusza i nie stanowią zagrożenia pożarowego.

Nie tylko samodzielnie

Należy pamiętać, że inwestycja w farmę PV wymaga odpowiedniej wiedzy w zakresie dokumentacji projektowych i regulacji prawno-administracyjnych, również tych związanych z zagospodarowaniem przestrzeni. Warto więc rozważyć wydzierżawienie gruntu podmiotowi, który profesjonalnie zajmuje się instalacją farm fotowoltaicznych, co wciąż pozwoli na efektywne zagospodarowanie gruntu, jednocześnie gwarantując bezpieczna formę przychodu na okres 25-30 lat, nie ponosząc przy tym żadnego ryzyka inwestycyjnego. Dla właściciela ziemi to sytuacja optymalna – zawiera umowę dzierżawy i na tym jego rola się kończy. Będzie otrzymywał czynsz  dzierżawny przez cały okres trwania umowy, a wszelkie ryzyka związane ze stworzeniem i eksploatacją farmy oraz formalności związane z jej uruchomieniem, ponosi wyspecjalizowany podmiot, dysponujący odpowiednią wiedzą i gronem ekspertów.

 

You may also be interested in