Dzierżawa gruntu pod farmę

Zarabiaj na swoim gruncie

Zgłoś się

About us

Land lease for photovoltaics

PCWO Energy is one of the few companies in Poland responsible for a fully comprehensive service of the entire process of creating photovoltaic power plants. This process includes the acquiring and leasing of a land for the construction of PV plants, the preparation of projects and then, the development of these projects for the installation and operation of the plant. We are the business partner you can rely on. We have technical facilities and experienced specialists, so you don't have to worry about anything. Many farmers have already trusted us, and now they are making money off their land, and without any effort!

Zgłoś swoją działkę do weryfikacji

Please fill the form and we will contact you.

The administrator of your personal data, i.e. the entity that decides on the purposes and methods of its processing, is PCWO ENERGY S.A. with its registered office in Warsaw, entered in the register of entrepreneurs kept by the District Court in Warsaw

How much can you earn from leasing your land?

We offer a favorable annual rate of up to PLN 15,000/ha for as long as the land is used, increased annually by the inflation rate. We take an individual approach to each application. We will refund the cost of the land tax on the area occupied by the project and undertake to collect the installation from the land upon completion of the contract. We are one of the few companies in Poland responsible for the comprehensive implementation of photovoltaic power plants. By leasing your land to us, you gain an attractive, stable income and for years to come.

Ask for a quote

Free verification of land

MAKE MONEY ON LAND

Seeking land for photovoltaic farms

Cooperation with PCWO Energy is based on transparent principles. However, in order for it to happen - the land plot must pass a free verification process. Anyone who owns a land - can come to us and check whether a power plant can be built on their land. We look for a land to build photovoltaic farms that meet certain criteria. Our specialists pay attention to the class of soils, the presence of a Local Development Plan, the distance from power lines or access to the plot. If the land meets the relevant indicators - a lease contract is offered to the landowner. Deciding to cooperate with PCWO Energy, you can count on a steady income for years. We offer an annual rent of up to PLN 15,000 per hectare. If you own a plot of land and are ready to make money from it effortlessly - apply to us by filling out the form. Verification of the land is free of charge and without any obligation.

Stable income

Leasing land for the construction of a PV plant will allow you to secure yourself financially for many years. We offer an attractive rate of up to PLN 15,000/ha revalued annually by the inflation rate.

Comprehensive

We conduct a free assessment of the land, design a project of the construction and carry out the building works. Then we operate the resulting investment. We do not use the services of intermediaries.

No cost

We pay all costs related to the implementation of the investment. We cover the fees related to the property land tax , and collect the installation at the end of the lease period.

Concern for the environment

You realistically contribute to improving the environment. The photovoltaic power plant reduces pollution and generates fully green energy.

Find out more…

Download information brochure.

Browse

Soil conditions

Requirements for the construction of a photovoltaic farm

Area

more that 0.5ha

Slope

towards the south or flat

Soil

quality class IV – VI

Power grid

power line within eyesight

Nature

non-forested and non-flooded

Access

to public road

Farmy fotowoltaiczne dzierżawa gruntu – dlaczego warto?

Examples of projects

woj. kujawsko-pomorskie

999kW

woj. podkarpackie

2997kW

woj. świętokrzyskie

999kW
More

Farmy fotowoltaiczne dzierżawa gruntu – zaufaj silnemu partnerowi

Jesteśmy jedną z nielicznych firm w Polsce, która zajmuje się kompleksową realizacją projektu i inwestycją w farmy fotowoltaiczne. Dzierżawa gruntu to jeden z obszarów naszej działalności. Z sukcesami działamy w branży fotowoltaicznej prawie od dekady. Pozyskujemy działki pod budowę farm PV, przygotowujemy projekty i zajmujemy się ich późniejszą realizacją. Obecnie w opracowywanych koncepcjach pod budowę farm PV spółki PCWO Energy posiadają już około 7 GW mocy. Polska jest obecnie najdynamiczniej rozwijającym się rynkiem w Unii Europejskiej jeśli chodzi o farmy fotowoltaiczne. Dzierżawa gruntustaje się zatem coraz chętniej rozważaną opcją, na którą z miesiąca na miesiąc decyduje się coraz większa liczba właścicieli ziem. Spółki z grupy kapitałowej PCWO Energy kontraktują średnio 230 działek miesięcznie, co najlepiej obrazuje skalę naszej działalności praz stopień zainteresowania tematem fotowoltaiki.

Współpraca z PCWO Energy opiera się na przejrzystych zasadach. Jednak, by do niej doszło – działka musi przejść pozytywnie bezpłatny proces weryfikacji. Właściciele gruntów mogą zgłosić się do firmy i sprawdzić, czy na ich gruncie mogą powstać farmy fotowoltaiczne. Dzierżawa gruntu jest możliwa, po pozytywnej weryfikacji. Specjaliści z PCWO Energy sprawdzają szereg kryteriów, jakie musi spełnić ziemia. Zwracają uwagę na klasę gleb, odległość od linii energetycznych czy dojazd do działki. Jeśli działka spełnia odpowiednie wskaźniki – potencjalnemu dzierżawcy przedstawiana jest umowa. Decydując się na współpracę z PCWO Energy – właściciel może liczyć na stały dochód przez lata. Spółka oferuje roczny czynsz nawet do 15 000 zł za hektar. Jeśli posiadasz działki pod farmy fotowoltaiczne, dzierżawa gruntu jest dla Ciebie interesującą opcją zgłoś się do nas pod numerem telefonu 41 277 11 11 lub wypełnij formularz.

Dzierżawa działki pod fotowoltaikę – ekologiczne rozwiązanie

Dzierżawa działki pod fotowoltaikę to w pełni ekologiczne rozwiązanie! Elektrownia nie stanowi żadnego zagrożenia dla środowiska i jest najczystszym sposobem pozyskiwania energii elektrycznej, przyczyniając się przy tym do ochrony środowiska i redukcji emisji dwutlenku węgla. Farmy słoneczne są bez emisyjne tzn. nie emitują żadnych zanieczyszczeń do atmosfery, gleby ani wody. Warto zauważyć także, że nie wytwarzają żadnego hałasu oraz nie emitują szkodliwego promieniowania. Podczas prac serwisowych przy elektrowni słonecznej nie wykorzystuje się żadnych szkodliwych substancji chemicznych, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na glebę, ponadto dzierżawa działki pod fotowoltaikę pozwala na odtworzenie naturalnej biocenozy gruntu. Do budowy elektrowni wykorzystujemy tylko bezpieczne komponenty najwyższej jakości.

Dzierżawa działki pod fotowoltaikę odbywa się na terenach o niskich klasach bonitacyjnych, co przekłada się na niewielką wartość użytkową tego terenu. Są to tereny poddawane licznym zabiegom agrotechnicznym. Realizując nasze inwestycje fotowoltaiczne zawsze dbamy o jak najmniejszy wpływ wpływ przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Ze względu na niewielką ingerencję w podłoże gruntowe oraz brak stosowania herbicydów i pestycydów, nie wystąpi degradacja i dewastacja gruntów rolnych. Zaprzestanie produkcji rolnej pozwoli na odtworzenie naturalnej biocenozy gruntu, a teren zaprzestanie być wyjaławiany. Decydując się na dzierżawę działki pod fotowoltaikę realnie przyczyniasz się o poprawy stanu środowiska.