PCWO Energy w czołówce zwycięzców aukcji PV z lat 2016-2019 - PCWOENERGY
Numer telefonu
FacebookLinkedInInstagramYouTube

Media

Bądź z nami na bieżąco

Powrót

PCWO Energy w czołówce zwycięzców aukcji PV z lat 2016-2019

Instytut Energetyki Odnawialnej zaprezentował raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020” podając, że PCWO Energy znajduje się w czołówce zwycięzców aukcji PV z lat 2016-2019. Nasza działalność deweloperska nie została zakłócona koronawirusowym kryzysem i do tegorocznej aukcji planujemy przygotować wystarczającą liczba projektów, aby pokryć zaplanowany wolumen.

Spółka z powodzeniem startowała w aukcjach organizowanych w 2018 i 2019 roku przez Urząd Regulacji Energetyki. Wygranie aukcji gwarantuje zakup energii z OZE przez 15 lat, po wskazanej w ofercie cenie, przynoszącej stały zysk. W 2018 r. PCWO Energy wygrało aukcję z własnymi projektami oraz zakontraktowało zakup kolejnych kilkudziesięciu projektów. W zeszłorocznej aukcji na dostawę energii z farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW spółka ponownie wygrała z własnymi projektami oraz zakontraktowała zakup tych, które zwyciężyły – łącznie włączyła się w przeszło sto projektów. W bieżącym roku szykuje kolejne projekty, z których cześć zgłosi do najbliższych aukcji.

System aukcyjny jest cały czas zasadniczym motorem napędowym rozwoju rynku PV w obszarze farm fotowoltaicznych. W czasach epidemii Covid-19 z można go traktować jako główny element stabilizujący sytuację deweloperów i inwestorów.

Według IEO, we wszystkich dotychczas przeprowadzonych aukcjach wygrały projekty PV o łącznej mocy prawie 1700 MW, a w tegorocznej aukcji wolumen dla fotowoltaiki jest przewidziany na około 1500 MW. Dotychczas do eksploatacji zostało oddane około 370 MW w farmach PV, co oznacza, że w latach 2021 i 2022 nastąpi boom inwestycyjny w sektorze farm PV, kiedy do eksploatacji będą oddawane projekty z trzech aukcji z lat 2018-2020.

IEO zwraca uwagę na panujący obecnie trend. Po kilku latach marginalnych udziałów w elektroenergetycznym miksie OZE, na rynku fotowoltaiki mamy boom. W tym roku Polska utrzyma tempo wzrostu mocy zainstalowanej i obroni 5. miejsce w Unii Europejskiej. IEO ocenia, że na koniec 2020 roku moc zainstalowana PV w naszym kraju może osiągnąć 2,5 GW, a obroty na krajowym rynku fotowoltaiki wzrosną stosunku do poprzedniego roku nawet o 25 proc. i przekroczą 5 mld zł.

Po więcej szczegółów zapraszamy do lektury najnowszego raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020”. https://ieo.pl/pl/raport-pv

Recommend
Share
Tagged in
Leave a reply