Elektrownia fotowoltaiczna 0,96MW w woj. lubelskim. Montaż modułów - PCWOENERGY
Numer telefonu
FacebookLinkedInInstagramYouTube

Aktualności

Bądź z nami na bieżąco

Powrót

Elektrownia fotowoltaiczna 0,96MW w woj. lubelskim. Montaż modułów

Witamy na Lubelszczyźnie! Kontynuujemy rozpoczęty wczoraj montaż paneli fotowoltaicznych na farmie w Modliborzycach.

Wszystko zaczyna się od podjęcia decyzji, czy chcesz stanąć po stronie ekologii. Dążenie do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko to jedna z podstawowych kwestii w obszarze dbałości o otaczającą nas naturę.

Czy wiesz, że instalacja fotowoltaiczna dzięki zastąpieniu produkcji energii elektrycznej z konwencjonalnego źródła jakim jest np. węgiel kamienny, znacznie ogranicza emisję szkodliwych gazów do atmosfery? Mowa tu o uniknionej emisji m.in.: gazów cieplarnianych (CO2), tlenków azotu (NOx), Benzo(a)pirenu, tlenków węgla (CO), tlenków siarki (SO2) oraz całkowitego pyłu zawieszonego (TSP), który jest szczególnie niebezpieczny dla naszego układu oddechowego. Inwestycja w odnawialne źródła energii przynosi dwojakie korzyści, zarówno dla naszej planety, jak i dla zdrowia ludzkiego. Co więcej, OZE jest przyjazne dla środowiska dzięki z uwagi na to, że nie emituje CO2 do atmosfery.

Recommend
Share
Tagged in
Leave a reply