Czy farma fotowoltaiczna jest ekologiczna? - PCWOENERGY
Numer telefonu
FacebookLinkedInInstagramYouTube

Wiedza

Bądź z nami na bieżąco

Powrót

Czy farma fotowoltaiczna jest ekologiczna?

Wszystko zaczyna się od podjęcia decyzji, czy chcesz stanąć po stronie ekologii. Dążenie do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko to jedna z podstawowych kwestii w obszarze dbałości o otaczającą nas naturę.

Czy wiesz, że elektrownia fotowoltaiczna korzystnie wpływa na poprawę efektu ekologicznego dla danego regionu? Pozwala na odtworzenie naturalnej biocenozy gruntu oraz znacznie przyczynia się do obniżenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Nie wpływa negatywnie na okolicę. Jest bezobsługowa, bezpieczna i bezdźwięczna. Dodatkowo generuje darmową energię ze słońca.

Tereny, które wybieramy pod budowę farmy fotowoltaicznej stanowią grunty rolne o niskich klasach bonitacyjnych, co przekłada się na niewielką wartość użytkową tego terenu. Są to tereny poddawane licznym zabiegom agrotechnicznym. Dzięki doborze lokalizacji ograniczamy wpływ przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Ze względu na niewielką ingerencję w podłoże gruntowe oraz brak stosowania herbicydów i pestycydów, nie wystąpi degradacja i dewastacja gruntów rolnych. Zaprzestanie produkcji rolnej pozwoli na odtworzenie naturalnej biocenozy gruntu, a teren zaprzestanie być wyjaławiany.

Po prawidłowym zaprojektowaniu i wykonaniu farmy fotowoltaiczne są w pełni ekologiczne. Instalacja fotowoltaiczna dzięki zastąpieniu produkcji energii elektrycznej z konwencjonalnego źródła jakim jest np. węgiel kamienny, znacznie ogranicza emisję szkodliwych gazów do atmosfery. Efekt ekologiczny podmiotowej inwestycji, polegający na uniknięciu emisji gazów do atmosfery, będzie znaczny. Mowa tu o uniknionej emisji między innymi: gazów cieplarnianych (CO2), tlenków azotu (NOx), Benzo(a)pirenu, tlenków węgla (CO), tlenków siarki (SO2) oraz całkowitego pyłu zawieszonego (TSP), który jest szczególnie niebezpieczny dla naszego układu oddechowego. Dzięki zastąpieniu produkcji energii elektrycznej z konwencjonalnego źródła jakim jest np. węgiel kamienny, uniknięte z emisji zostanie ponad 865 ton niebezpiecznych i szkodliwych gazów (dla farmy o mocy zainstalowanej 1 MW).

Inwestycja w odnawialne źródła energii przynosi dwojakie korzyści, zarówno dla naszej planety, jak i dla zdrowia ludzkiego. Co więcej, OZE jest przyjazne dla środowiska dzięki z uwagi na to, że nie emituje CO2 do atmosfery.

Recommend
Share
Tagged in
Leave a reply