Autorski model konstrukcji do montażu paneli - PCWOENERGY
Numer telefonu
FacebookLinkedInInstagramYouTube

Aktualności

Bądź z nami na bieżąco

Powrót

Autorski model konstrukcji do montażu paneli

Nasi projektanci opracowali autorski model konstrukcji do montażu paneli fotowoltaicznych z zachowaniem najwyższych norm i standardów bezpieczeństwa.

Konstrukcję zaprojektowano tak, aby mogła zostać zastosowana przy różnych obciążeniach wynikających z kombinacji stref klimatycznych najczęściej spotykanych w naszym kraju. Składa się ona z tzw. stołów, których elementy są wykonane z profili zimnogiętych. Użyta do ich produkcji blacha pokryta jest metaliczną powłoką Magnelis, która dzięki swym wyjątkowym właściwościom zapewnia długotrwałą ochronę powierzchni w środowiskach wykazujących obecność amoniaku i chlorku, co zostało potwierdzone licznymi badaniami. Skład chemiczny Magnelis został tak zoptymalizowany, aby uzyskać najlepsze właściwości antykorozyjne, zapewniające odporność na korozję 10 razy wyższą niż stal ocynkowana.

Słupy stołów są wbijane w ziemię na odpowiednią głębokość wynikającą z warunków gruntowych występujących na terenie realizowanej inwestycji. Górną część stanowią rygle mocowane do słupów, na których rozpięte są belki, tworzące oparcie dla mocowanych do nich paneli fotowoltaicznych. Zaprojektowane stoły pozwalają na układanie paneli w czterech poziomych rzędach. Przyjęte rozwiązania powodują, że konstrukcja jest uniwersalna w zastosowaniu dla różnych warunków obciążeniowych oraz gruntowych, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dobrego stosunku masy konstrukcji do kW projektowanej mocy, co wyraźnie przekłada się na redukcję kosztów.

Recommend
Share
Tagged in
Leave a reply